Spalování dřevní štěpky

Příbramská teplárna dokončuje adaptaci části svých výrobních kapacit ze spalování uhlí na využití dřevní štěpky.

Příbramská teplárna dokončuje úpravu části svých výrobních kapacit ze spalování uhlí na využití dřevní štěpky spolu s nutnými opravami, které byly v předešlých letech odkládány díky specifické situaci, kdy teplárna fungovala v konkurzu.
Částka vydělená na úpravy a opravy přesáhne 100 mil Kč, přičemž v konečném důsledku zůstane zachován model provozu teplárny, kdy k produkci tepelné energie v podobě horké vody a páry lze ještě přidat i produkci zelené elektrické energie s instalovaným výkonem 40 MW.