NONSTOP DISPEČINK: +420 318 493 122  info@energopribram.cz
Toggle Bar

1. SČV 

ORP: Příbram Číslo události: 822900221

 OZNÁMENÍ

Vážení odběratelé oznamujeme Vám, že v termínu:

od 21.3.2022 do 03.04.2022

bude na vodovodu města Příbram probíhat měrná kampaň

v rámci zpracování generelu vodovodů.

V důsledku manipulací na vodovodu pro účely měření a

následným proplachům může v některých oblastech dojít ke

krátkodobému snížení tlaku ve vodovodní síti, případně i

k dočasnému zhoršení kvality vody (zákal, zavzdušnění).

Případné bílé zabarvení je způsobeno bublinkami vzduchu rozptýlenými ve vodě,

v tomto případě stačí vodu nechat několik minut “odstát“ a bude opět průzračná.

Zákal až zabarvení do červena mohou způsobit inkrusty a sedimenty (především oxidy

železa) uvolněné ze stěn potrubí v důsledku manipulací.

V případě výrazného déletrvajícího zhoršení kvality pitné vody nás prosím informujte

prostřednictvím zákaznické linky 1.SčV, a.s. tel. 840 111 322, 601 275 275.