Ceny

Cena ze sekundárního rozvodu

Cena tepelné energie odebírané ze sekundárního tepelného rozvodu (na vstupu do objektu) - bytové i nebytové odběry.

Jednotkou množství tepla je 1 GJ (gigajoule). Cena za dodávku tepla se účtuje formou jednoduché sazby, tzv. jednosložkovou cenou, která je tvořena platbou
za skutečně odebrané teplo (Kč/GJ). U dálkového tepla se uplatňuje snížená sazba DPH – 10 %

Cena pro rok 2022 je od 1.9.2022 stanovena na částku 765 Kč/GJ bez DPH.

Platby za tepelnou energii představují jednu z nejvýznamnějších položek nákladů na provoz domácnosti. Naším cílem je dodávat zákazníkům kvalitní, ekologické a cenově konkurenceschopné teplo.

Konečný odběratel dálkového tepla platí za komplexní službu, kdy je veškerou jeho starostí správné nastavení termostatické hlavice na radiátoru. Úkolem dodavatele tepla je vyrobit dostatečné množství tepla a toto teplo přivést svými rozvody na patu domu tak, aby bylo majiteli domu k dispozici v požadovaném množství. Úkolem majitele domu je mít dům seřízený tak, aby byly všude dostatečné možnosti zatopit si podle momentálního pocitu tepelné pohody. Pro vlastníky to znamená především udržovat vnitřní rozvody v dobrém technickém stavu a zajišťovat vyváženost topného systému.

 Vývoj cen tepla v minulých letech (Kč/GJ):