Regulace teploty v bytech

Regulace teploty v bytech

Vzhledem k růstu cen vytápění plynem i elektřinou vzniká i mezi zákazníky Energo Příbram a.s. „panika“ a množí se nám požadavky a dotazy ohledně teploty, na kterou zákazníkům bytové jednotky vytápíme. Velmi časté je, že volá zákazník s požadavkem, že jemu stačí například 18 °C. Na základě těchto dotazů bychom rádi obyvatele Příbrami připojené k našemu centrálnímu zdroji jednak chtěli ubezpečit, že oproti loňské topné sezóně a obecnému růstu cen na trhu, se ceny tepla z Energa Příbram zvýšily pouze velmi mírně, a to o 20% . Zároveň bychom rádi vysvětlili mechanismus, kterým od nás teplo do Vašich domovů proudí.

Centrální zdroj dodává horkovodním rozvodem horkou vodu (90 až 120 °C) do výměníkových stanic (VS) a do domovních předávacích stanic (DPS).

Ve VS a DPS je z horké vody vyrobena voda teplá, která je rozvedena do jednotlivých domů a následně do radiátorů. VS a DPS oddělují radiátory od vysokého tlaku a vysoké teploty vody v horkovodu. Vysoká teplota v horkovodu umožňuje lepší přenos energie a při rychlém oběhu vody snižuje ztráty.

VS je elektronicky řízena a teplota teplé vody pro vytápění bytů v celém okruhu závisí na venkovní teplotě (teplotní křivce). Zde končí regulace ovlivněná Energem Příbram.

V jednotlivých bytech lze regulovat teplotu pouze termoregulačními ventily, které obsluhuje obyvatel bytu a sám si udržuje přijatelný tepelný komfort. Když je dosaženo nastavené teploty, radiátor je ventilem uzavřený a přestává topit, i když proces není skokový, ale ventil se uzavírá plynule až do nuly. Do tohoto koncového řízení nemůže Energo Příbram žádným způsobem zasáhnout.

Vyúčtování spotřeby tepla pro jednotlivé byty a společné prostory SVJ provádí většinou obstaravatelská kancelář 1x ročně na základě fakturace, kterou provádí každý měsíc Energo Příbram. Rozdělení spotřeb na byty a společné prostory se provádí podle poměrových měřidel, která jsou přímo na radiátorech.

V silách CZT není ovlivnit teplotu v jednotlivých bytech a místnostech, ale je to na každém obyvateli bytu na kolik stupňů chce vytápět tu kterou místnost.