NONSTOP DISPEČINK: +420 318 493 122  info@energopribram.cz
Toggle Bar

Teplárenská společnost Energo Příbram, s.r.o. je klíčovým dodavatelem tepla pro region, který prochází výraznou ekologizací celého provozu tak, aby přispěl k lepším životním podmínkám v Příbrami a okolí.

V minulém roce započaté úpravy dvou ze tří kotlů spočívající v přechodu z uhlí na dřevní štěpku se blíží ke svému dokončení. Nyní probíhá testování nového paliva na obou kotlích.
Zároveň jsme přistoupili k uskutečňování nezbytných oprav, které byly odkládané díky složité situaci vyvolané dlouhotrvajícím provozem v konkurzu, jak přímo v teplárně, tak postupně i na infrastruktuře ve městě. Věříme, že po celkovém dokončení všech úprav a oprav bude teplárna i nadále spolehlivým zdrojem na další desítky let.

 

Vlastnická struktura společnosti

Společník: Natland Energo Holding, a.s.
IČO: 05858194
Adresa: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Počet zaměstnanců: 120

Instalovaný tepelný/elektrický výkon:
138MWt/40MWe


Údaje o plátci DPH 

DIČ: CZ06122108
Bankovní účet: 2114498766/2700