Snížení teploty teplé vody 14. 9. 2023

Dne 14. 9. 2023 může dojít od 6:00 do 21:00 ke snížení teploty teplé vody pro odběratele připojené na CZT Příbram.
Důvodem je provedení nutné opravy tlakového zařízení ve strojovně CZT.